Copyright

De inhoud van deze site is eigendom van Professional Organizer Friesland. Alle rechten zijn voorbehouden aan Professional Organizer Friesland. De informatie die u op deze website aantreft, is derhalve alleen voor persoonlijk gebruik van de lezer en mag niet, in welke vorm dan ook, worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of worden opgenomen in publicaties, databestanden en/of enige andere manier zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Professional Organizer Friesland.
 

Disclaimer

De website van Professional Organizer Friesland is uitsluitend bedoeld als serviceverlening en biedt algemene informatie. De informatie op deze site is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Professional Organizer Friesland geeft echter geen enkele garantie dat de informatie volledig en/of juist is. Professional Organizer Friesland aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst op welke wijze dan ook als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de site van Professional Organizer Friesland.

Professional Organizer Friesland streeft ernaar de site permanent beschikbaar te hebben. Echter Professional Organizer Friesland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen als gevolg van het niet – tijdelijk - beschikbaar zijn van deze site.