Negen-tot-vijf-werker kent minste werkstress

De verwachting dat werknemers voortdurend bereikbaar zijn, zorgt voor veel werkstress. Het gelukkigst is de werknemer met een negen-tot-vijf-mentaliteit,

Dat blijkt uit onderzoek onder werkgevers en werknemers, uitgevoerd door Markteffect in opdracht van Tele2. Het telecombedrijf wilde weten hoe werknemers en werkgevers omgaan met de gevolgen van de Wet flexibel werken uit 2016. Deze wet geeft werknemers het recht om het aantal uren dat zij werken aan te passen, evenals de plek waar zij dat doen en de tijden waarop ze werken. Alleen wanneer er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn, mag een werkgever een verzoek van zijn werknemers naast zich neerleggen.

Wie is het gelukkigst?

9-tot-5 werker (42%) beoordeelt werkgeluk het hoogste, met een 7,3
“Ik zorg voor een duidelijke scheiding tussen werk en privé”

Medium-flex werker(41%) beoordeelt werkgeluk met een 7,2
“Ik ga flexibel om met mijn werk en privétijd”

24/7 flexwerker(18%) beoordeelt werkgeluk met een 6,9
“Ik ben altijd en overal bereikbaar (ook op de WC), voor zowel privé- als werkzaken”

Verwachtingen werkgevers

Er zit echter een keerzijde aan de medaille, constateren de onderzoekers. Want in de twee jaar na de invoering van de Wet flexibel werken zijn ook steeds meer werkgevers gaan verwachten dat werknemers hun werk- en vrije tijd flexibel indelen. 75 procent van de werkgevers vindt dat werknemers geen harde grens horen te trekken tussen werk en privé. 67 procent is van mening dat ze werknemers op vrije dagen moeten kunnen bereiken voor dringende zaken en 62 procent vindt dat werknemers in het weekend en de avonduren bereikbaar moeten zijn.

Stress bij werknemers

Dat staat in schril contrast met de mening van de meerderheid van de werknemers. Slechts 12 procent van de werknemers geeft aan het geen enkel probleem te vinden om continu bereikbaar te zijn. 42 procent is van mening dat werk plaatsvindt van negen tot vijf en wil daarbuiten eigenlijk niet worden lastiggevallen. Gebeurt dat toch, dan ervaart 44 procent van deze groep daar stress door. Maar ook werknemers die minder vasthouden aan de negen-tot-vijf-mentaliteit zijn niet hechten aan een grens tussen werk en privé. Ruim een op de drie  werknemers (34%) geeft aan dat buiten werktijd bereikbaar zijn stress oplevert.

Werkstress door gebrek aan autonomie

“Geen autonomie met betrekking tot werken en inplannen van werk staat bekend als dé oorzaak voor werkstress”, zegt arbeidspsycholoog Wouter Vrooland. “Het meeste en tevens beste werk verzet je als je zelf kan bepalen hoe en wanneer je wil werken. Welk werkprofiel je ook hebt, houd de regie over je eigen agenda en stem dit af met je collega’s.”

Beroepsziekte nummer één

Volgens arbodienstverlener Arbo Unie is werkstress hét arbeidsrisico van deze tijd. “Het is zelfs beroepsziekte nummer één. Meer dan een miljoen mensen loopt jaarlijks het risico op een burn-out en andere werkgerelateerde psychische ziektes. Bij het ontwikkelen van preventief beleid is het effectief om vooral energie te steken in factoren die je ook echt kunt beïnvloeden. Zoals het vergroten van de belastbaarheid en veerkracht van individuele werknemers.”

Week van de Werkstress

Van 12 tot en met 15 november 2018 vindt de vijfde Week van de Werkstress plaats. Dit jaar ligt de focus op preventie en het vergroten van werkplezier. Doel is dat in deze week zo veel mogelijk organisaties met hun medewerkers preventie van werkstress op de agenda te zetten door plezier op de werkvloer centraal te stellen.

 

Bron: pw.