Privacy Beleid

Wie zijn wij

Professional Organizer Friesland en Master of Workflow Coöperatie UA opereren beide onder de naam Master of Workflow. Voor beide entiteiten geldt onderstaande:

Ons website-adres is:               https://www.pof.frl
Adresgegevens:                       De Pôlle 19, 9084 CD GOUTUM
Te bereiken op werkdagen via:  T:06-21 55 70 68

Ons website-adres is:               https://www.masterofworkflow.com
Adresgegevens:                       Atoomweg 6b 9743 AK Groningen
Te bereiken op werkdagen via:  T:050-720 0570.

Bij privacy-problemen veroorzaakt door het gebruik van deze website of een verzoek tot inzage in de gegevens die we van u verwerken of bewaren, kunt u contact opnemen.
Ook indien u van mening bent dat de bepalingen van ons privacy beleid niet worden nageleefd, kunt u zich richten tot Professional Organizer Friesland via: info@pof.frl of u kunt zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij nemen binnen 72 uur nu uw verzoek contact met u op.

Gegevens die we verzamelen en waarom we deze verzamelen

Contactformulieren
Onze contactformulieren dienen voor het doel waarvoor u ze hebt ingevuld. Wij vragen daarom ook niet meer informatie dan noodzakelijk is voor de dienstverlening die u van ons wenst. Voor verzending wordt u gevraagd akkoord te gaan met ons privacy beleid zoals hier omschreven.
Onze contactformulieren verwijzen naar ons algemene mailadres
info@pof.frl of info@masterofworkflow.com. Persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan waarmee u akkoord bent gegaan, voorafgaand aan de verzending van het contactformulier.

De rechten over je data in reacties en berichten
Als u een account hebt op deze site of u heeft reacties achter gelaten, dan kunt u verzoeken om een exportbestand van uw persoonlijke data die we van u hebben, inclusief alle data die u ons opgegeven hebt. U kunt ook verzoeken om de enige persoonlijke data die we van u hebben te verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Waar we uw reactie-data naartoe sturen
Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Cookies
Wanneer u een reactie achterlaat op onze sites, kunt u aangeven of naam, e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor uw gemak zodat u deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Zodra u inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met uw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt uw login 2 weken bewaart. Zodra u uitlogt van uw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer u een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat u heeft bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Contactgegevens verwerken
Contactgegevens uit contactformulieren worden toegevoegd aan ons digitale adressenbestand, zodat wij, zo gewenst, contact met u op kunnen nemen en een effectieve dienstverlening rondom onze trainingen, begeleiding of productservice kunnen leveren.

Wij delen uw adresgegevens nooit met andere personen, instellingen, bedrijven of onderzoeksbureaus buiten Professional Organizer Friesland en Master of Workflow Coöperatie U.A. zonder uw uitdrukkelijke schriftelijke (e-mail)toestemming vooraf.

Uw adres blijft maximaal 1 jaar in ons adressenbestand staan, wanneer u (nog) niet overgaat tot het afnemen van producten en diensten, en wordt dan verwijderd.

Wanneer u overgaat tot het afnemen van diensten of producten, al of niet gratis, dan bewaren we de gegevens die we verplicht moeten bewaren volgens de Nederlandse wettelijk geldende termijnen in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

U heeft te allen tijde recht op inzage in de gegevens, die we van u ontvangen hebben en die we voor u verwerken.

Uw Persoonlijk dossier
Van iedere client die individuele begeleiding afneemt via Professional Organizer Friesland of Master of Workflow Coöperatie U.A. maken we een digitaal dossier op.
Deze bestaat ondermeer uit de offerte, opdrachtbevestiging, akkoordverklaring privacy, akkoord verklaring algemene voorwaarden, verslaglegging van de intake, plan van aanpak, akkoord verklaring plan van aanpak, eventuele uitslagen van testen en gedragsanalyses, zoals de DISC gedrags-analyse, Executieve vaardigheidstesten, begeleiding-volg-enquêtes, verslagen m.b.t. sessies, e-mail correspondentie, en documentatie passend bij de begeleiding.
Deze digitale dossiers worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. Het totale dossier is alleen toegankelijk voor de business organizer die de client begeleidt.

De inhoud van deze digitale dossiers, kan op verzoek van de begeleider die de client begeleidt, zij het geanonimiseerd, (zonder persoonsgegevens) worden ingezet voor trainingsdoeleinden en sparring over begeleiding strategieën met andere Master of Workflow Coöperatie leden.
Het dossier blijft binnen de beveiligde omgeving en wordt niet verstuurd aan derden.
U kunt ons te allen tijde om inzage vragen.

Voor alle informatie die u wij verwerken tijdens uw begeleidingstraject geldt het geheimhoudingsbeleid van de NBPO. Master of Workflow Coöperatie U.A. is aangesloten bij de geschillencommisie van de NBPO.

Team dossier
Bij teamtrainingen leggen we een dossier aan voor de offerte, intake, opdrachtbevestiging, eventuele DISC gedragsanalyses, teamgrid, deelnemerslijsten, andere testen en teamsessie verslagen, met daarin een beperkt aantal persoonsgegevens (naam, e-mail, functie, en evt. telefoonnummer en locatie)van de teamleden. Deze dossiers zijn voor trainingsdoeleinden opgemaakt en worden uiterlijk 18 maanden tot na de laatste trainingssessie bewaard.

Deze data delen wij met anderen voor een effectieve dienstverlening.

Dossieropslag in Sharepoint
Wij bewaren uw digitale gegevens in een beveiligde Sharepoint-omgeving via Microsoft Office Sharepoint account van Master of Workflow Coöperatie, waarin Professional Organizer Friesland een beveiligde mappenstructuur hanteert, welke alleen toegankelijk is voor Professional Organizer Friesland.

Voor de privacyvoorwaarden voor MS Office sharepoint verwijzen wij naar: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement

Nieuwsbrief Master of Workflow Coöperatie UA via Mailchimp
Op onze website en via de trainingen en begeleiding en aanschaf van producten kunt u aangeven of u onze nieuwsbrief wilt ontvangen.
Wij maken gebruik van Mailchimp, met wie Master of Workflow Coöperatie UA en verwerkingsovereenkomst heeft afgesloten. Voor de nieuwsbrief geldt een dubbele opt in (U moet bevestigen dat u zich heeft ingeschreven alvorens wij u een nieuwsbrief sturen) En een opt-out mogelijkheid in elke nieuwsbrief, waarmee u zich kunt uitschrijven. Uw gegevens worden in Mailchimp verwijderd.

Gebruikersovereenkomst Mailchimp

DISC analyses via Q4Profiles
Q4profiles.nl verzorgt voor ons de testomgeving voor en de rapportage van de DISC analyse.
Wij hebben met Q4profiles een gebruikersovereenkomst afgesloten. De analyse wordt via een persoonlijke inlogcode gemaakt in de webportal van Q4profiles en via een beveiligde verbinding met Master of Workflow Coöperatie UA gedeeld. Wij bewaren uw rapportage digitaal in uw cliëntmap

Webinars via Webinargeek
Wij verzorgen regelmatig webinars waarvoor u zich kunt aanmelden via Webinargeek. Deze verzorgt voor ons de logistiek en de hosting van de webinars. Wij hebben een gebruikersovereenkomst gesloten met Webinargeek over de verwerking van uw gegevens.

Deze kunt u hier lezen.

Website hosting via Dekker Creatieve Media & Druk
De website Professional Organizer Friesland en de mailadressen eindigend op @pof.frl worden gehost bij Dekker Creatieve Media & Druk, via een SSL verbinding, en Hosted Exchange op een Nederlandse server welke onder Nederlandse jurisdictie valt.

Onze websites wordt vervaardigd en onderhouden met behulp van HeyDo.
Professional Organzizer maakt daarbij gebruik van Plugins:

  • Youtube

Met alle bovenstaande partijen heeft Professional Organizer Friesland een verwerkersovereenkomst gesloten. 

Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten of URL-Linkjes op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.

Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account heeft en ingelogd bent op die website. Lees altijd eerst het privacy-beleid alvorens u gebruik maakt van de link naar een website buiten professionalorganizerfriesland.nl.

Website hosting via KPN Internedservices
De website masterofworkflow.com en de mailadressen eindigend op @masterofworkflow.com worden gehost bij KPN internedservices, via een SSL verbinding, en Hosted Exchange op een Nederlandse server welke onder Nederlandse jurisdictie valt.

Onze websites wordt vervaardigd en onderhouden met behulp van WordPress en HeyDo.
Master of Workflow Coöperatie UA maakt daarbij gebruik van plugins:

  • Woocommerce  voor de webwinkel
  • Bol.com             een affiliate voor de verkoop van boeken
  • Askismet            voor spamprotectie
  • Paytium              betalingsmodule
  • Paypal-express    betalingsmodule welke via Amerikaanse servers loopt.
  • Udraftplus           voor het systematische back-up van de website.

Met alle bovenstaande partijen heeft Master of Workflow Coöperatie UA een verwerkersovereenkomst gesloten.

Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten of URL-Linkjes op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.

Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website. Lees altijd eerst het privacy-beleid alvorens u gebruik maakt van de link naar een website buiten masterofworkflow.com.

Statistieken
Voor het verzamelen van statistieken maken we gebruik van de geanonimiseerde variant van Google Analytics. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens.Professional Organizer Friesland en Master of Workflow Coöperatie UA hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten voor de verwerking van gegevens. De optie om gegevens de delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld. Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. De opslag van deze data is in handen van Google en gebeurt in de EU of US onder Amerikaanse jurisdictie. Deze opslag wordt 14 maanden behouden.

Zo handelen wij bij een datalek

Bij een onverhoopte datalek nemen wij binnen 72 uur contact op met een PTA Security in Groningen, om de aard en de oorzaak van het datalek vast te stellen en om tot een gericht actieplan te komen, welke direct uitgevoerd wordt. Wanneer er sprake is van ernstige gevolgen voor de betrokkenen, neemt Master of Workflow direct contact op met de Autoriteit Persoonsgegevensen met de betrokkenen zelf.