Effectief communiceren kun je leren!

content image

DISC EEN UITLEG VAN GEDRAGSVOORKEUREN

Menselijk gedrag is afhankelijk van voorkeursstijlen. Deze voorkeursstijlen bepalen de wijze waarop je reageert, organiseert en naar jezelf en de ander kijkt. Ze bepalen je manier van communiceren, zorgen voor verschillen in temperament en je voorkeur voor gedrag. Verschil in voorkeursstijlen zijn vaak een oorzaak van onbegrip en gedoe.
Inzichten in gedragsvoorkeur kan daarom verhelderend werken bij “communicatie-gedoe”.

Voorkeursstijlen in gedrag zijn al vroeg beschreven door de grondlegger van de psycho-analyse Jung en verder uitgewerkt door Marston in een model, de DISC analyse genoemd. Dit model geeft een goed inzicht in voorkeurstijlen van mensen. Deze methodiek maakt gebruik van kleuren om uitleg te vergemakkelijken.

DISC VAN BEGRIP NAAR (H)ERKENNING EN WAARDERING

Door je eigen voorkeursstijlen te begrijpen en te (h)erkennen kun je het jezelf en je collega’s makkelijker maken.

DISC inzichten vergroten de kennis van gedrag. Gedrag van jezelf en dat van de ander.
Ze helpen je de basis van communicatie conflicten te herkennen en op te lossen en vergroten de individuele effectiviteit.

Inzicht bevordert de onderlinge teamsamenhang en dat resulteert weer in betere teamprestaties.

HERKEN JE EIGEN DISSTIJL

Alhoewel er voor iedereen een zekere mix van voorkeuren bestaat, is er meestal één stijl duidelijk aanwezig ,de primaire hoofdstijl. Deze wordt ondersteund door een andere stijl, de secundaire steunstijl.
Deze combinatie levert een bepaald voorkeursgedrag op, waar je je prettig bij voelt en die juist in stress goed zichtbaar is.
Je manier van communiceren en organiseren wordt er door beïnvloed.

HET DISC MODEL, 4 HOOFDSTIJLEN

Hieronder een overzicht van de basis kenmerken van de verschillende typen. De combinatie van 2 voorkeursstijlen heeft de mogelijkheid uit 16 voorkeursstijlen typerend gedrag te omschrijven

Dominant         extravert, neemt leiding, direct, gedreven, prestatiegericht, hoog tempo

Interactief        extravert, hartelijk, enthousiast, prater, impulsief, verbaal

Stabiel              introvert, betrokken, vriendelijk, attent, team player, harmonie

Consciëntieus introvert, controlerend denker, observator, afwachtend, precies, privacy

ZO ANALYSEREN WE JE DISC STIJL

In de Q4 Persoonlijke Stijl (DISC) Analyse meten we je voorspelbare gedrag.
De analyse blijkt een krachtig instrument om helder uit te leggen waar jouw voorkeur ligt en hoe dat in je gedrag zichtbaar wordt.
Handvatten om om te gaan met de sterkten en valkuilen van je voorkeursstijlen leveren we er bij.

DISC IS EEN WAARNEMING

Een stijl is niet ‘goed’ of ‘fout’. Iedere stijl heeft sterkten en uitdagingen afhankelijk van de context.

Zijn de omstandigheden gunstig, dan passen we ons gedrag aan naar gelang de rol die we vervullen.
Zijn de omstandigheden niet optimaal dan zijn we geneigd om onbewust te reageren volgens onze primaire stijlen. Dat leidt vaak tot inefficiënt gedrag.

content image

DISC ANALYSE, DE BASIS VOOR EFFECTIEVE COMMUNICATIE

Je krijgt inzicht in je eigen stijl van communiceren.

Je leert hoe andere stijlen reageren, waardoor je begrijpt waarom je collega zich anders opstelt.

Je leert hoe jij de ander tegemoet komt, door je bewust net even anders op te stellen.

Je leert je eigen stijl effectiever in te zetten in communicatie, organisatie en samenwerking

Het levert je betere resultaten, meer tijd en meer plezier en energie.

DISTEAM TRAINING
EEN GOEDE START VOOR EEN BETERE SAMENWERKING

We verzorgen teamtrainingen Effectiever communiceren voor teams.
De DISC analyse is er een onderdeel van.

Alle teamleden doen een persoonlijke analyse. Deze wordt individueel nabesproken en dient als basis voor een teamanalyse effectief communiceren. In een drietal sessies stomen we jullie team klaar.
Kennis, motivatie en vaardigheden verbeteren, rondom effectief communiceren, staan daarbij voorop.

Geen holle praatjes, maar heldere afspraken en daadkrachtige hulp bij effectief communiceren.
Jullie stellen zelf de doelen rondom de gewenste effectiviteit en we werken samen aan door jullie aangedragen verbeterpunten.

De training Effectief communiceren voor teams kan worden ingezet bij:

  • problemen, zoals moeizame samenwerking, miscommunicatie, uitstelgedrag, onbegrip, langs elkaar heen praten, besluiteloosheid, teveel vergaderen,
  • nieuwe teams die elkaar beter willen leren kennen omdat er belangrijke projecten op stapel staan.
  • verandertrajecten rondom de organisatie van werk ( scrum, ondernemend werken, zelfsturende teams, holacracy) waar inzicht in gedrag bijdraagt aan een soepele invoering.

We werken resultaatgericht en zorgen voor borging, door training en begeleiding op de werkvloer en online.